INITIATIEF

Het MVO Festival is een initiatief van de gebiedscommissie Prins Alexander (gemeente Rotterdam), verschillende maatschappelijke organisaties en de ondernemersvereniging uit Rotterdam Prins Alexander.

De werkgroep is als volgt samengesteld:

  • Gemeente Rotterdam
  • Businessclub Prins Alexander
  • Buurtwerk
  • Recreatiecentrum Zevenkampse Ring
  • Dock
  • Ons Alexander

WAT IS MVO?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen opgesteld, de zogenaamde OESO-richtlijnen.

Deze richtlijnen maken duidelijk wat overheden van het gedrag van bedrijven verwachten www.oesorichtlijnen.nl

georganiseerd door: